Místo fyzických zbrojních průkazů by mohlo stačit oprávnění v registru

 

Novela počítá s různými možnostmi, jak bude možné oprávnění prokázat. Kromě elektronické cesty podle předkládací zprávy ponechává i konzervativnější možnosti, jako je například vydávání zbrojních listů na kontaktních místech veřejné správy.

Podle návrhu by také měla být zavedena nová „mezikategorie“ zbraní, u kterých sice bude vyžadováno ohlášení, podmínky pro jejich držení ale budou zjednodušeny. Do kategorie jsou zařazeny například jednoranové nebo dvouranové zbraně, které se nabíjejí jednotlivě, poplašné či signální zbraně nebo plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm.

Zákon také výrazně zjednodušuje strukturu dosavadních zbrojních průkazů a zbrojních licencí. Ponechány mají být dva druhy zbrojního oprávnění ze současných pěti skupin zbrojního průkazu a tři skupiny zbrojních licencí ze současných deseti.

 

Ministerstvo vnitra vládě současně předkládá i zákon o munici. Zahrnuje zrušení fyzických dokladů, jako je muniční průkaz či licence, a stanovuje přísnější podmínky pro získání a držení oprávnění. Oba zákony by podle materiálů měly nabýt účinnosti k 1. lednu 2026.

Zbrojní průkaz mělo v České republice loni 314.039 lidí, což je o 5049 více než v roce 2021. Počet nahlášených zbraní stoupl o 53.281 na 989.348. Zájem o zbraně v posledních letech roste. V roce 2020 vlastnilo zbrojní průkaz 307.372 obyvatel České republiky. Registrovaných zbraní bylo 900.087.