Mezi studenty VŠ v ČR loni opět ubylo Čechů, zatímco cizinců přibylo

Celkový počet studentů veřejných a soukromých vysokých škol v ČR se loni v meziročním srovnání zvýšil o necelou tisícovku na 304.500 lidí. Proti roku 2012 jich bylo ale zhruba o 76.000 méně. Vliv na úbytek měl podle ČSÚ mimo jiné pokles počtu lidí ve věku 20 až 29 let v důsledku demografického vývoje v Česku.

Vysoké školy v ČR loni studovali cizinci ze 166 států. Nejpočetnější skupinou zůstali Slováci, kterých podle statistiků bylo mezi zahraničními vysokoškolskými studenty 38 procent. Následovali Rusové a Ukrajinci, kteří patřili k nejpočetnějším skupinám cizinců i v předešlých letech. Počet ukrajinských studentů VŠ loni činil 6224, uvedl ČSÚ.

 

Více než devět z deseti studentů v ČR se loni vzdělávalo na některé z 26 veřejných vysokých škol a 28.000 navštěvovalo některou z 32 soukromých škol. Muži převažovali mezi studujícími na VŠ do roku 2003 a loni bylo vysokoškolaček o 34.000 více než studentů, kterých bylo na vysokých školách kolem 135.000. „Jestliže ve věku 20-29 let u nás v roce 2022 studovalo vysokou školu 21 procent žen, v případě mužů to bylo jen 16 procent,“ doplnili statistici.

Největší část studujících byla loni na vysokých školách v Praze, navštěvovaly je dvě pětiny z nich. Další pětina studovala brněnské školy. Mezi jednotlivými školami měla nejvíce studentů Univerzita Karlově v Praze, a to 51.000, následovala Masarykova univerzita v Brně s 32.000 studenty a Univerzita Palackého v Olomouci s 23.000.