Žáci, kteří nebudou studovat střední školu, musí platit zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je v ČR povinné. Za děti a studenty do 26 let, ale i za nezaměstnané či důchodce ho hradí stát. Pokud žák po skončení deváté třídy na další školu nenastoupí, povinnost platit zdravotní odvody přechází na něj. „Pokud student chce v tomto režimu (kdy odvody hradí stát) pokračovat i nadále, je třeba, aby se evidoval na úřadu práce a tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně nahlásil.“

Pokud by se mladí na úřadu práce nezapsali a nenastoupili ani do zaměstnání, museli by platit pojistné jako takzvaná osoba bez zdanitelných příjmů. Pro letošní rok je to měsíčně 2336 korun. Zdravotní pojišťovně by to museli ohlásit do osmi dnů od skončení prázdnin. Pokud nastoupí do práce, hlásí změnu a zdravotní pojištění platí zaměstnavatel.

Mnozí nepřijatí uchazeči mají ale ještě šanci se dostat na vybranou školu na odvolání, další vkládají naději do druhých kol přijímacího řízení, která školy s volnými místy postupně vyhlašují.

Rodiče školáků sepsali petici a obrátili se na ministra školství a další politiky otevřeným dopisem, požadují změnu jednotných přijímacích zkoušek na střední školy s maturitou. Chtějí digitalizaci přijímacího řízení na SŠ a zrušení povinnosti pro školy přijímat studenty podle výsledků didaktických testů od Cermatu.