Jízda vozidel s právem přednostní jízdy – Zákony ČR

§ 41 (1) Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (dále…

Provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně – Zákony ČR

§ 39 (1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“. (2) Pěší zóna je oblast, jejíž začátek…

Provoz na dálnici – Zákony ČR

§ 35 (1) Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší dovolená rychlost není nižší než 80 km.h-1. V úseku dálnice procházejícím obcí je dovolen i provoz…